Suomi-talon siirtyminen Suomen valtiolle etenee vihdoin
Venäjän presidentti on 5.2.2018 hyväksynyt lain, jonka perusteella Venäjän Federaatio myy Pietarin Suomi-talon Suomen valtiolle. Seuraavaksi vastaava ratifiointi tehdään Suomessa. Odotuksena on, että kiinteistö siirtyy vielä huhtikuun aikana valtion erityistehtäväyhtiö Governia Oy:n omistukseen, joka toimii Suomen valtion puolesta talon ostajatahona.

Asiat ovat siis vihdoin lähteneet etenemään ja konkreettiset toimet talon toimintakonseptin uudistamiseksi on voitu aloittaa. Joulu-tammikuussa toteutettiin kysely laajalle joukolle suomalaistoimijoita sekä haastateltiin useita talon keskeisiä käyttäjiä ja sidosryhmiä. Saatua palautetta huomioidaan uuden konseptin kehityksessä.


Ajankohtaista