Suomi-talon julkisivu, näkymiä pihoilta ja ympäristöstä

Toimijat ja
vuokralaiset