Ikkuna Suomeen Pietarin ydinkeskustassa

  Suomi-talo on suomalaisen kulttuurin, tieteen ja elinkeinoelämän
keskit-tymä sekä Suomen ja Venäjän välisen kanssakäymisen kohtauspaikka. Talo on osa historiallista kirkkokartanoa, jonka keskus on Inkerin suo-malais-luterilainen Pyhän Marian kirkko.


Toimijat ja
vuokralaisetNeuvottelutilojen
varaus

15.5.2018

Suomi-talo siirtynyt Governian omistukseen – Uuden toimintakonseptin kehittäminen alkaa

Suomi-talo on siirtynyt virallisesti Governian omistukseen. Kauppakirja on allekirjoitettiin Pietarissa 27.4. ja talon omistus rekisteröitiin Governian venäläisen sivuliikkeen nimiin perjantaina 11.5.2018. Talon omistuksen siirryttyä Governia aloittaa nopealla aikataululla Suomi-talon uuden toimintakonseptin kehittämisen. Uuden toimintakonseptin tavoitteena on kehittää Suomi-talosta suomalaisen elinkeinoelämän, kulttuurin...Lue lisää

24.4.2018

Suomi-talon kauppaa koskeva valtiosopimus on astunut voimaan

Suomi-talon kauppaa koskeva Suomen valtion ja Venäjän federaation välinen sopimus on astunut voimaan 12.4.2018, jonka myötä varsinainen kiinteistökauppa voidaan toteuttaa lähiviikkojen aikana. Lopullisia kauppaa koskevia asiakirjoja työstetään parhaillaan. Kiinteistökaupan myötä Suomi-talo siirtyy Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Governia Oy:n omistukseen. Jatkossa taloa...Lue lisää